Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl

Mijn naam is Martine de Ruiter. Ik ben werkzaam als schoolmaatschappelijk werkende. Ik vervul deze functie vanuit Stichting Kwadraad.
In principe ben ik de maandagochtend beschikbaar voor de school van uw kind.
 
Ik bied ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten. Hierbij werk ik samen met o.a. de Intern Begeleider en instellingen voor Jeugdhulpverlening.
 
Ik zal proberen u een beeld te geven van vragen waarmee u en uw kind bij mij terecht kunnen: overlijden van een dierbare, scheidingsproblematiek, acceptatie chronische ziekte, problemen rondom de schoolgang, druk gedrag, zorg om de sociaal-emotionele ontwikkeling, moeite in het aangaan van contacten (met leeftijdsgenoten), gebrek aan sociale vaardigheden en weerbaarheidproblematiek.
 
Kortom: Vragen die samenhangen met het opgroeien en opvoeden van uw kind. 
 
Samen met u kijk ik naar de huidige situatie, uw hulpvraag en wat u zelf al heeft geprobeerd. Als dit nodig lijkt en u hiervoor toestemming geeft kan ik ook samen met uw kind kijken hoe hij/zij de situatie ervaart. Als schoolmaatschappelijk werkende kan ik enkel kortdurende ondersteuning bieden. Als wij er op uitkomen dat u en/of uw kind andere ondersteuning nodig heeft/hebben kijk ik samen met u welke instantie u zou kunnen begeleiden.
 
De gesprekken met mij zijn vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming mag ik informatie verstrekken aan en opvragen bij derden.
 
De IB-er (leerkracht) van de school van uw kind kan u ondersteunen in de aanmelding. Zij heeft ook folders om u verder te informeren.