Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl
Verzekering

Voor alle scholen van het VPCO is door het bestuur een gezamenlijke verzekering afgesloten:
de Basispakketverzekering.
Binnen dat pakket vallen ondermeer de volgende verzekeringen:
1. Aansprakelijkheid
2. Schoolongevallen
De aansprakelijkheidsverzekering regelt de aansprakelijkheid van bestuur, leerkrachten, MR-leden en overige personen tijdens met de school verband houdende activiteiten.
Via de schoolongevallenverzekering zijn de risicoís van een ongeval verzekerd voor leerlingen, leerkrachten, vrijwilligers e.d. tijdens schooltijd en evenementen in schoolverband. De dekking is geldig van 1 uur voor aanvang van de schoolactiviteit tot 1 uur hierna. De verzekering kent uitkeringen toe in geval van overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp. Hierbij geldt voor geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp dat de verzekering aanvullend is. Dat wil zeggen: er dient bij schade eerst een beroep te worden gedaan op de bestaande ziekenfonds- of ziektekostenverzekering.
Als u vragen heeft over de verzekering, dan kunt u terecht bij de directie van de school of de penningmeester van de vereniging voor VPCO.