Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl

Klachtenprocedure


Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het best melden aan de school. Benader hiervoor eerst de groepsleerkracht van uw kind en daarna eventueel de directie van de school. De meeste probleempjes worden zodoende gelukkig snel opgelost.
Als het overleg met de school geen oplossing biedt voor uw probleem, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. 
De scholen van onze Vereniging hebben een vaste procedure voor het behandelen van klachten. Deze klachtenregeling kunt u direct op school opvragen, maar u kunt dit ook doen via de Medezeggenschapsraad.
Om een klacht goed te kunnen behandelen heeft elke school een aantal contactpersonen, waarbij een ieder een klacht kan melden. 

De Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs
Postbus 694
2270 AR Voorburg.
Telefoon: (070) 386 16 97

De contactpersonen: 
Namens de ouders:
Vacature
Telefoon: 

Directie:
De heer Wiltink
Telefoon: (0182) 61 40 55

Namens het team:


Externe vertrouwenspersonen:
GGD Hollands Midden:
Mevrouw I. Oey
CoŲrdinator externe vertrouwenspersonen
Telefoon: (0182) 54 56 50
E-mail: ioeyd@ggdhm.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900 111 3 111 (lokaal tarief) tijdens kantooruren.

Over seksuele intimidatie en geweld
Is uw kind op school op een erg onaangename manier lastiggevallen? Misschien kunt u dan de hulp gebruiken van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:
∑ seksuele intimidatie en seksueel misbruik
∑ lichamelijk geweld
∑ grove pesterijen
∑ geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering
Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.