Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl
 

De Koning Willem-Alexanderschool (KWA-school) is een open protestants-christelijke basisschool in de kern van Waddinxveen. ‘Open’ betekent voor ons dat we respect hebben voor andere levensovertuigingen en dat iedereen welkom is bij ons op school die zich thuis voelt bij deze wijze van leven.

Onze levensbeschouwelijke identiteit en ons onderwijskundig beleid staan in verbinding met elkaar, doordat wij overtuigd zijn van het unieke van elk mens en elk kind. Vanuit dat besef benaderen wij elk kind. Je mag er zijn zoals je bent! Onze houding naar kinderen toe zou je als volgt kunnen samenvatten:

’Met hart en ziel voor kinderen’

Wij zien het als onze opdracht om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden aan de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De KWA-school wil een school zijn die een goede balans weet aan te brengen tussen ‘ontwikkelen en leren’. Zo wordt er op onderwijskundig gebied momenteel gewerkt aan handelingsgericht werken waarbij de behoefte van het kind centraal staat.  Om de leeropbrengsten zo goed mogelijk af te stemmen op de kinderen zijn wij ons aan het bekwamen in het zogenaamde ‘opbrengstgerichte werken’, waarbij de leerkrachten gericht doelen opstellen die we per leerjaar met de groep willen bereiken. Een van de middelen om dat te bereiken is het vergroten van de instructievaardigheden van de leerkracht. Want de instructie van de leerkracht doet er toe!

Koning Willem-Alexanderschool
Peter Zuidlaan 5
2742 XE  Waddinxveen
tel          : 0182-614055
Email      : directie@kw-a.nl
Website  : www.kw-a.nl
 
Directie:
De heer L.W. Wiltink 
 
 
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestant Christelijk Onderwijs LEV (SPCO LEV).

LEV is een Hebreeuws woord en staat voor 'Hart en Moed'. Het staat ook voor 'Leren en Vertrouwen'. Dit zijn de kernwoorden waar wij ons de komende jaren op willen richten. 


Hart en Moed horen, in onze ogen, onlosmakelijk bij elkaar. Wij geven vanuit ons Hart kennis en ervaringen door aan onze kinderen en we geven ze Moed om er in de wereld te durven zijn.
Dit Leren wij aan ruim 1300 leerlingen met ruim 125 medewerkers. Wij gaan met Vertrouwen de toekomst in.
 
Stichtingsskantoor:
J.W. de Ruijterstraat 10
2771 HX  Boskoop
tel   : 0172-231303
e-mail  : directie@spco-lev.nl 
website  : www.spco-lev.nl
 
Algemeen directeur:
Jan Verbeek a.i.


Stichtingsbestuur:
vacture


Penningmeester
Dhr. H.J. van Vark
Sterrenlaan 30, 2743 LS Waddinxveen
hansvanvark@cs.com

Gebouwen Boskoop en Waddinxveen
Dhr. J. Snel
Vinkenslag 10, 2771 KD Boskoop
sneldenood@kpnplanet.nl

Algemeen bestuur
Dhr. P. van Nieuwenhuizen
Nieuwstraat 102, 2771 XE Boskoop
pvhn73@hotmail.com

Mevr. L.G.E. Dekker
Voorkade 76, 2771 ZB  BOSKOOP
mail@leontiendekker.nl

Mevr. L. de Bloois
 K.J.W. Ottolanderstraat 10, 2771 JH Boskoop
fredlies@xs4all.nl