Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl
Lessen/ Vakken

Hieronder staat een beschrijving welke vakken op school worden gegeven en welke methoden wij daarbij gebruiken.
 
Godsdienstige vorming
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode 'kind op maandag'.
In de bovenbouw wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de bijbel. Aan het eind van groep 8 krijgen de kinderen deze bijbel als geschenk mee naar huis.

In het najaar krijgen de kinderen van de groepen 4 en 7 een rondleiding door één van de Waddinxveense kerken, zodat ze orgel, preekstoel e.d. eens van dichtbij kunnen bekijken. In het voorjaar komt de predikant op school in het kader van kerk en schooldienst. 

- Naar boven -

Rekenen
Onze school gebruikt sinds vorig jaar de methode “Alles telt”. De kinderen worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de leerstof. Dit betekent geen lange rijen sommen, maar realistisch rekenen. De sommen worden in verband gebracht met concrete situaties, zoals die in het dagelijks leven voorkomen. 

- Naar boven -

Nederlandse taal
Wij gebruiken sinds een paar jaar de nieuwe methode van “taal actief”. Heel veel aspecten van taalonderwijs komen in deze methode aan bod: spreken, luisteren, spellen, verhalen schrijven. Ook gebruiken we van deze methode het spellings- en woordenschatprogramma’s.  
Bij spelling gebruiken we tevens de oefenversie voor op de computer.

- Naar boven -

Lezen
In groep 3 neemt het leren lezen een belangrijke plaats in. Er wordt gewerkt met een nieuwe methode 'Lijn 3', waarin afwisselend een woord en een letter worden aangeboden. Kinderen die al kunnen lezen wanneer ze in groep 3 komen, krijgen werk op hun eigen niveau en de methode heeft ook speciale materialen voor kinderen bij wie het lezen juist niet zo vlot gaat.

In de hogere groepen wordt gewerkt met de methode “Estafette”.
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL”. Deze methode speelt erg in op de actualiteit en dat spreekt de kinderen erg aan.
We willen de kinderen niet alleen goed leren lezen, maar we proberen hen ook plezier in het lezen van boeken bij te brengen. Daarom wordt er dagelijks in alle groepen voorgelezen. Ook vinden er allerlei activiteiten plaats in het kader van leespromotie (kinderboekenweek, voorleeskampioenschappen, boekbesprekingen, bibliotheekbezoek etc.). 

- Naar boven -

Engels
In groep 7 en 8 wordt met behulp van de methode 'Hello World' Engels gegeven. Er wordt veel aandacht besteed aan het verstaan en spreken van de taal. Deze methode sluit goed aan bij het Engels in het Voortgezet Onderwijs. Dit seizoen starten we met de nieuwste versie van deze methode..
Vorig jaar zijn we gestart in de groepen 1 t/m 4 met een methode Engels. Dit jaar gaan de groepen 5 t/m 8 ook met een nieuwe methode voor Engels werken. 
- Naar boven -

Schrijven
In groep 3 starten de kinderen met het schrijfprogramma 'klinkers'. Dit schrijfprogramma sluit aan bij het leesprogramma van 'lijn 3'.  In groep 4 wordt dit programma ook gebruikt. 
De groepen 5 en 6 werken met de methode 'pennenstreken'. In groep 5 twee keer per week en in groep 6 één keer per week. De kinderen kunnen zich hiermee een vlot en goed leesbaar handschrift eigen maken. 

- Naar boven -

Wereldverkenning
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen. Er zijn klassengesprekken, we kijken schooltelevisie en bespreken de krant. Ook de computer neemt een belangrijke plaats in op dit gebied. Via Kennisnet kunnen de leerlingen in het computerlokaal heel veel informatie vergaren, juist op het terrein van wereldoriëntatie.

Daarnaast staan de volgende vakken op het rooster:
  • Aardrijkskunde
We gebruiken de methode: “Hier en daar2”. Vanaf groep 3 werken we met de methode. De lessen in groep 3 t/m 5 gaan met name over de directe leefomgeving. Daarna wordt in groep 6 gekeken naar Nederland, in groep 7 naar Europa en in groep 8 naar de wereld. Topografie komt ook aan de orde bij aardrijkskunde.
  • Geschiedenis
Vanaf groep 3 gebruiken we de methode "Bij de tijd” .
 
  • Natuuronderwijs 
De groepen 3, 4 en 5, 6 bekijken en bespreken schooltelevisieprogramma’s, respectievelijk 'Huisje, boompje, beestje' en 'Nieuws uit de natuur'. In de groepen 3 t/m 8 wordt verder gewerkt met de methode “leefwereld”. 
  • VerkeerAfbeeldingsresultaat voor jeugdverkeerskrant
'Jeugdverkeerskrant!' heet het materiaal dat we gebruiken bij de verkeerslessen. Vorig jaar en dit jaar krijgen we ook praktijklessen van Verkeer Op Seef.  In groep 7 leggen de leerlingen een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. Dit gebeurt onder verantwoording van VVN.
 
  • Techniek
Onze school heeft afgelopen jaar een techniekcertificaat van het VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) ontvangen. Vijf jaar lang heeft de school een traject doorlopen, hoogtepunt daarvan was de aanschaf van de techniektorens. Voor elke bouw is er een aparte toren en voor elke jaargroep zijn er een tiental leskisten aanwezig met leerkrachtbeschrijving en leerlingbeschrijving. Alle leerkrachten streven ernaar de 10 lessen te geven.                   
Alle groepen werken hier erg enthousiast mee.Er zitten leuke en uitdagende lessen in voor elke groep. Zo is de bovenbouw druk geweest met o.a. zelf gel maken, banden plakken, tandpasta maken, elektrospel maken, windmeter maken. De kinderen zijn erg enthousiast.       
    
Techniek - het programma VTB
Op school hebben wij de techniektorens aangeschaft. Hiervoor werken wij als school mee aan het programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs). Dat wil zeggen dat wij subsidie krijgen voor het opzetten van technieklessen binnen de school. Hiervoor moeten wij als school weer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wilt u hier meer over lezen dan kunt u kijken op: www.programmavtb.nl

- Naar boven -

Expressievakken
• Tekenen 
We stimuleren de kinderen zich creatief te uiten. Diverse technieken en materialen komen in de loop van de jaren aan de orde. Voor de ideeën wordt o.a. de methode "moet je doen" gebruikt.

• Handvaardigheid 
Hierbij wordt veel in kleine groepen gewerkt. Ook hier worden allerlei technieken en materialen aangereikt. Het plezier in het maken van wat moois staat voorop. Als methode hebben we 'moet je doen'.

• Muziek 
Aan de hand van de methode 'Muziek, moet je doen!' wordt gestructureerd muziek en zang gegeven.
 
• Cultuureducatie
In alle groepen komen diverse facetten van kunst en cultuur aan bod.

- Naar boven -

Gymnastiek
Voor het bewegingsonderwijs van groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de eigen speelzaal. Gymkleding is niet nodig, wel is het prettig wanneer de kinderen gymschoenen dragen; graag makkelijk schoeisel, bijvoorbeeld met klittenband. 

Groep 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal aan de Johannes Postlaan (naast de school). Het dragen van gymkleding en -schoenen is voor groep 3 t/m 8 verplicht.  De lessen op de dinsdag en vrijdagmiddag worden verzorgd door Berlinda van den Berg. Op maandag geeft de eigen leerkrachten gym.
Gymrooster


- Naar boven -


Sociale vaardigheden
Dit jaar starten we met de vreedzame school.  Allerlei sociale vaardigheden komen aan bod en worden op een speelse manier geoefend.
Daarnaast is ieder kind eens per jaar "kind van de dag" en wordt dan in het zonnetje gezet.

- Naar boven -