Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl
Beste ouders, 

Het komende jaar zal ik directeur van de beide locaties van de KWA zijn.
Mijn naam is Bert Wiltink, ik kom uit Gouda, ben 58 jaar en werk sinds acht jaar voor WVS-onderwijs uit Gouda.  Daarvoor ben ik tien jaar directeur geweest van de P.C. Livingstoneschool in de wijk Bloemendaal te Gouda en nog langer geleden was ik adjunct-directeur en leerkracht op een andere basisschool in jullie buurgemeente. Overigens, qua gebouw lijkt jullie school als twee druppels water op de Livingstoneschool:  Veel gangen, lichte lokalen, patio’s, veel groen om de school….herkenbaar voor mij!

In mijn werk als interim-directeur heb ik een grote diversiteit aan scholen voorbij zien komen, van kleine plattelandsschooltjes tot grote stadsscholen, van scholen met hoge cito-scores tot scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, van openbare scholen tot reformatorische scholen. 

Ik zal ongeveer drie dagen per week (20 uur) aanwezig zijn op school. Wanneer ik niet aanwezig ben op school kunt u uiteraard via een teamlid een afspraak maken. Een mail sturen kan natuurlijk elke dag en ook als ik er niet ben, ben ik voor dringende zaken altijd bereikbaar.  Kortom, als u me nodig hebt, ben ik er voor u al moet u soms even geduld hebben.  

Ik hoop op een goede samenwerking met ieder die op deze ‘koninklijke’ school te vinden is.
Tot ziens!
Bert Wiltink