Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl
 
 

Vakantierooster 2017-2018

 

en studiedagen
Studie dagen:

9 november
5 maart
22 mei
4 juli

 

 

Vakantierooster basisscholen in Waddinxveen  2018-2019
lesvrije dagen begindatum einddatum

 
Herfstvakantie                                                          22-okt - 26-okt
Kerstvakantie                                                           24-dec  - 4-jan
Voorjaarsvakantie                                                    25-febr -  1-mrt
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag                        19-april
Meivakantie                                                              22-apr - 3-mei
Hemelvaart en de dag erna                                     30-mei - 31-mei
Pinksteren                                                                10-juni
Zomervakantie                                                         22-juli 30-aug
     
De studiedagen volgen nog tzt